ตาบอดสี? มองเห็นสีสันด้วยแว่นตา EnChroma เพื่อตาบอดสี

image
image
image
image

ประชากรตาบอดสี
ประมาณ 350 ล้านคนทั่วโลกคาดว่าจะมีภาวะตาบอดสีแดง-เขียว หรือที่เรียกว่าการมองเห็นสีบกพร่อง ซึ่งเป็นภาวะทางพันธุกรรม
ทำให้ผู้คนมองเห็นสีได้เพียง 10% และสับสนกับสีบางสี มักพบประมาณ 8% ในผู้ชาย และ 0.5% ในผู้หญิง ซึ่งทำให้ประชากรตาบอดสีเป็นผู้ชายประมาณ 95% และเป็นผู้หญิง 5%